330B4369-7897-4C5F-9E24-533D9F7168B5
Lokasjon: Tatt på bryggen på Vindenes

Ann-May Aase Eltvik