Steinbit på 6,5 kg (88 cm lang) fanget i trollgarn
Lokasjon: Kleppesjøen

Emil sin første steinbit

Steinbit på 6,5 kg (88 cm) fanget i trollgarn i nærheten av kleppesjøen