7EF8A160-A234-45C3-BE61-BB002840AD33
Lokasjon: Dyrøy

Fin brosme på lett utstyr

Prey light jigger Jw150g
Penn clash 3000