B19F763E-064D-4EED-AC7A-63463C44C3E1
Lokasjon: Ved Brokeskuten flu ved Sulo i Øygarden

Fin fangst 😊 vi koser oss på tur.

Fiska med svenskepilk av fotografen.