85CDFB61-C910-43E8-806D-89AF35B7C168
Lokasjon: Aurlandsfjellet (Nederste Soleibakkvotni)

Fiske på Aurlandsfjellet

Ørretfiske