C6D5183B-A69D-431B-BC40-947252CBBE0C
Lokasjon: Vest for Hevrøy i Austevoll

Fiskelykke

Fisket med dorg