42D38D32-CDA0-4177-B29D-AF807E833F1F
Lokasjon: Nær Ekerhovd!

Julian F.Bøe har fått en flott torsk på stang!