A79E0181-2992-4643-8D22-17B99AFEEEB9
Lokasjon: Tjeldstø, Øygarden.

Kan det bli til en prins? 👑

Fiskelykke på stang. Gleden er stor sjølv om det Ikkje var store fangsten. Passelig stor til at Emilie klarte å håve inn fangsten heilt åleine!