96764D9F-98DB-4EC0-8A0D-66610DB5D424
Lokasjon: Frøysetelven

Lakseglede

Fisker Birte Søilen med Laks på 7,7 kg tatt på Duggmakk fra Sotranot.
Birte og fotograf kjøper sitt fiskeutstyr hos vår lokale forhandler Sotranot.