396DBF4A-2747-450F-A081-4734F8F533FC
Lokasjon: Brokeskiten ved Sulo i Øygarden.

Langer 15 og 8 kg og torsk 7 kg. Fornøyd med fangsten.

Fiska med snøre og svenskepilk.