1B4DEF0E-5714-4770-BB93-76044DBFD65A
Lokasjon: Gildeskål, Sørfinnset

Storsei på prey lightjigger

Når storseien går så høyt i vannet, at du kan se «taket» da e det artig å vær sportsfisker🎣